Eixos transversals

1. Esdevenir el referent del món MMP:
■ Enfortir el reconeixement de la FMMP com a centre expert.
■ Traçar programes de conservació del llegat, recerca i promoció de l’obra.
■ Enfortir la visibilitat cultural i social de la FMMP i les activitats que duu a terme a tots els nivells: local, comarcal, catalana, estatal i internacional.
■ Establir aliances estratègiques per consolidar programes i projectes a diferents nivells.
■ La tasca d’aquests primers quatre anys (2016-2019) és trobar un equilibri entre les activitats de caire popular, acadèmic i mediàtic al voluntat de la figura de Miquel Martí i Pol.

2. Comptar amb una estructura organitzativa sòlida (professionalització)
■ Evolucionar cap a un model de gestió mixt amb capital públic i privat.
■ Descentralitzar l’activitat de la FMMP de la gestió municipal.
■ Dissenyar un nou organigrama i ampliar l’equip de la FMMP.
■ Consolidar un equip de direcció i gestió amb experiència i compromís.
■ Assegurar la bona conducció i la gestió eficient de la FMMP.
■ Traçar un pla estratègic pels propers 4 anys de reestructuració de la FMMP.
■ Comptar amb un Patronat actiu i compromès amb la presa de decisions de la FMMP que, pel fet de ser vinculats, en marquen el rumb i les directrius.

3. Caminar cap a l’autonomia econòmica de la FMMP
■ Generar els recursos econòmics necessaris per assegurar la capacitat d’afrontar nous reptes sense haver de dependre únicament d’aportacions públiques.
■ Treballar per captar recursos procedents de l’explotació de programes i de programes de patrocini.
■ Vetllar per l’optimització econòmica dels programes existents i nous.
■ Crear estratègies basades en la potencialitat de la imatge de MMP i la Fundació per implicar empreses i professionals en la sostenibilitat econòmica de l’ens.
■ L’èxit d’aquests primers quatre anys és generar recursos propis i dissenyar estratègies per captar recursos públics i/o privats. Per fer-ho, és bàsic projectar una imatge única, clara i transparent de la FMMP a disposició de les diferents estratègies a seguir.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol