Arxiu personal: obra original

El llegat del poeta no seria complet sense les seves llibretes manuscrites i els fulls mecanografiats dels seus poemes.

Les llibretes manuscrites ens permeten copsar el seu procés de creació: rectificacions i més rectificacions fins aconseguir un poema rodó. Després dels poemes manuscrits, els mecanografiava per lliurar-los a l’editorial.

L’escriptura de Miquel Martí i Pol és ordenada i pulcra. En les llibretes hi veiem els esbossos dels poemes, un poemes que anirà retocant i que els donarà per bons una vegada els hagi mecanografiat, però encara hi haurà alguna correcció.

El fons Miquel Martí i Pol disposa de sis llibretes amb poemes i escrits manuscrits i quatre carpetes d’anelles amb poemes mecanografiats.

 

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol