Premi d’I·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol. 2018

L’objectiu del Premi d’Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol és donar a conèixer la complicitat entre textos poètics i il·lustracions. L’il·lustrador/a premiat/da serà l’autor/a dels dibuixos del Calendari Miquel Martí i Pol.

2 Premi d'Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol

Bases 2018

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys.

2. Per participar només cal enviar una il·lustració del poema «Ara, Miquel» del recull La fàbrica (1970-1971) (el text del poema pot aparèixer a la il·lustració de forma opcional). El dibuix pot estar fet amb qualsevol tècnica, en blanc i negre o amb color. La il·lustració s’ha de fer en format DN4 i horitzontal.

3. Els treballs que es presentin han de ser anònims, s’han de presentar en un sobre tancat i signat amb un pseudònim. Dins del sobre s’ha d’incloure una plica amb la identificació de l’autor/a, l’adreça postal, el número de telèfon i una adreça electrònica.

4. Els treballs presentats no poden haver guanyat cap altre concurs.

5. Les il·lustracions han de ser individuals.

6. El termini de recepció de les il·lustracions acabarà el 18 de setembre 2018.

7. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà el dia 11 de novembre de 2018, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis).

8. La il·lustració premiada també apareixerà reproduïda al Calendari Miquel Martí i Pol que es vendrà a partir de novembre de 2019.

9. El jurat es donarà a conèixer en l’acte de publicació del veredicte i estarà format per persones de reconeguda solvència en el camp de la il·lustració.

10. L’import del premi serà de 1.200€ (menys impostos), que suposa l’encàrrec de la il·lustració d’11 poemes més que apareixeran reproduïts al calendari Miquel Martí i Pol de l’any 2019.

11. La FMMP es reserva el dret d’utilitzar i reproduir l’obra premiada exclusivament amb finalitats promocionals, a més dels drets de reproducció pel Calendari Miquel Martí i Pol 2019.

12. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.

13. La presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

14. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de desembre a l’Ajuntament de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes els exemplars no recollits quedaran en propietat de la Fundació Miquel Martí i Pol.

Amb la col·laboració de

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol