Premi Sebastià Álvarez. 2018

Premi al millor treball de Final de Grau de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVIC-UCC.

Amb l’objectiu de mantenir la memòria i el llegat del mestre Sebastià Álvarez i Arenas (1897-1969), molt apreciat i valorat a Roda de Ter i com a homenatge permanent a la tasca dels mestres, l’Ajuntament de Roda de Ter, la Fundació Miquel Martí i Pol, la família Álvarez i la Universitat de Vic (Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes) convoquen el Premi Sebastià Álvarez.

Bases 6è Premi Sebastià Àlvarez

1. Participants
Estudiants que hagin finalitzat els estudis de Grau a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic el curs 2017-18. Els treballs que es presentin, d’acord amb la normativa dels Treballs de Final de Grau de la Facultat, poden estar realitzats de forma individual o entre dues persones.

2. Requisits
Podran optar al Premi aquells estudiants que en la qualificació del Treball Final de Grau hagin obtingut una nota mínima d’Excel·lent (9) en els Graus de Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, Ciències de l’Activitat física i l’Esport (Itinerari Educació) i Psicologia (Itinerari: Psicologia educativa) del present curs acadèmic.

3. Presentació de treballs
Els treballs que es presentin han de ser anònims. En la portada ha de constar-hi el títol del treball però no pot constar-hi el nom de l’autor/a. Cal adjuntar un sobre tancat amb el títol del treball. Dins el sobre s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor/a: nom i cognoms, adreça, telèfons de contacte i adreça electrònica. Els participants han de lliurar dues còpies impreses i completes del treball amb els mateixos continguts presentats en el seu moment a la Facultat. Els annexos s’adjuntaran dins un CD o un
llapis de memòria en un sobre transparent adherit a la contracoberta.

4. Termini i lloc de presentació
El període de presentació dels treballs serà de el 18 de setembre de 2018 (fins a les 12 del migdia). Els treballs es poden presentar a l’Ajuntament de Roda de Ter (plaça Major, 4) o a la Secretaria de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic (edifici C del campus Miramarges).

5. Dotació del premi
El premi està dotat amb 1.000 euros (menys impostos). A criteri del Jurat qualificador el premi es podrà declarar desert. El jurat podrà repartir l’import entre dos treballs.

6. Veredicte i lliurament
L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el diumenge 11 de novembre de 2018 a les 11:30h del matí en el marc de l’acte de lliurament de premis de les Jornades Miquel Martí i Pol de que tindrà lloc al Teatre Eliseu (carrer Bac de Roda, 1bis).

7. Composició del Jurat
El Jurat del premi estarà format per: Alcalde o Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roda de Ter; dos professionals de l’Ensenyament que exerceixin a Roda de Ter; un/a pedagog/a de reconegut prestigi i dos professors/es de la UVic, un dels quals actuarà de secretari/a del Jurat (sense vot).

8. Altres aspectes
La participació en el premi i la presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases, serà resolta pel jurat. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de desembre de 2018 a l’Ajuntament de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran.

Amb la col·laboració de

Resultado de imagen de logotip uvic

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol