02/03/2021

Es convoca el 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol

Bases 2021

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys.

2. Els poemes han de ser originals, escrits en llengua catalana i inèdits, i no poden haver estat premiats en cap altre concurs. No es poden presentar els autors/es que hagin guanyat edicions anteriors del mateix premi. Els treballs han d’estar escrits en català, a doble espai i s’han d’enviar per quadruplicat a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter (Osona), carrer d’en Bac de Roda, 1bis (durant l’horari d’obertura; a l’agost es pot deixar a la bústia de retorn de préstecs de llibres). En el sobre cal posar-hi «Premi de Poesia Miquel Martí i Pol».

3. Cada participant ha d’enviar un recull amb un mínim de trenta poemes.

4. Les obres han d’anar signades amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica.

5. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 19 de juliol de 2021.

6. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 14 de novembre de 2021, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis).

7. El jurat està format per Lluïsa Julià, Antoni Pladevall, Anton Carrera i Jaume Coll Mariné.

8. El premi està dotat amb 3.000 € (menys impostos). El llibre guanyador serà publicat a la col·lecció La Suda, de Pagès editors. S’oferirà als autors d’aquells reculls que el jurat consideri de valor la publicació d’una tria de poemes a la revista Reduccions.

9. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert o bé es podrà repartir el seu import en diferents accèssits.

10. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

11. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 20 de desembre a la Biblioteca Bac de Roda. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran. 

 

Vegeu més informació del premi i descarregueu les bases aquí.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol