Premi ARC de narrativa infantil 2023

Bases 2023

1. L’edat per participar-hi és fins a 12 anys i els infants han d’estar empadronats a qualsevol municipi de la comarca d’Osona.

2. En aquest premi hi haurà cinc categories:

1a. Categoria: alumnes de 1r i 2n de primària.
2a. Categoria: alumnes de 3r de primària.
3a. Categoria: alumnes de 4t de primària.
4a. Categoria: alumnes de 5è de primària.
5a. Categoria: alumnes de 6è de primària.

Nota d’aclariment: es tindrà en compte el curs en el moment de presentació de l’escrit.

3. Els treballs, escrits en català, no poden sobrepassar els cinc folis a doble espai i s’han de presentar per triplicat. Els que es presentin a la primera categoria també poden estar escrits a mà.

4. Cada participant podrà escollir lliurement el tema, l’argument i l’estructura.

5. Hi haurà un premi per a cada categoria que consistirà en un val de 50 € per gastar a la Llibreria Can Manolito de Roda de Ter i un diploma.

6. Cada treball ha d’anar signat amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor/a: nom, cognoms, curs, adreça i telèfon.

7. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 12 de novembre de 2023, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1 bis).
8. Els treballs s’han d’enviar a la Biblioteca Bac de Roda, al carrer d’en Bac de Roda, 1 bis de Roda de Ter. Cal posar en el sobre «Premi ARC de narrativa infantil» i la categoria a la qual es presenta, fins el 13 d’octubre de 2023.

9. El jurat està format per un membre de l’Associació Roda de Comerciants (ARC), un membre de l’equip de redacció de la revista Roda de Ter, i un membre assignat per la Fundació Miquel Martí i Pol.

10. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 20 de novembre a la Biblioteca Bac de Roda. Cal fer la petició prèviament a fundacio@miquelmartiipol.cat.
Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran.

Amb la col·laboració de

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol