4t Premi d’I·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol. 2020

L’objectiu del Premi d’Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol és donar a conèixer la complicitat entre textos poètics i il·lustracions. L’il·lustrador/a premiat/da serà l’autor/a dels dibuixos del Calendari Miquel Martí i Pol.

4t Premi d'Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol

Bases 2020

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys. No poden optar al premi les persones que hagin guanyat una de les 3 edicions anteriors.

2. Per participar només cal enviar una il·lustració del poema «Balada» del recull La fàbrica (el text del poema no pot aparèixer a la il·lustració). El dibuix pot estar fet amb qualsevol tècnica, en blanc i negre o amb color. La il·lustració s’ha de fer en format DN4 i horitzontal.

3. Els treballs que es presentin han de ser anònims, s’han de presentar en un sobre tancat i signat amb un pseudònim. Dins del sobre s’ha d’incloure una plica amb la identificació de l’autor/a, l’adreça postal, el número de telèfon i una adreça electrònica.

4. Els treballs presentats no poden haver guanyat cap altre concurs.

5. Les il·lustracions han de ser individuals.

6. Els treballs s’han d’enviar a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4. Cal posar en el sobre «Premi d’il·lustració de poesia MMP». El termini de recepció de les il·lustracions acabarà el 8 de juliol de 2020 (inclòs).

7. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà el dia 15 de novembre de 2020, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1, Roda de Ter).

8. La il·lustració premiada també apareixerà reproduïda al Calendari Miquel Martí i Pol que es vendrà a partir de novembre de 2020.

9. El jurat està format per Joan Subirana, il·lustrador, Natàlia González, dissenyadora, Sandra Ortiz, historiadora de l’art i fotògrafa, i Xavier Moreno, professor de l’Escola Superior d’Art i Disseny de Vic.

10. L’import del premi serà de 1.200 € (menys impostos), que suposa l’encàrrec de la il·lustració d’11 poemes més que apareixeran reproduïts al calendari Miquel Martí i Pol de l’any 2021.

11. La FMMP es reserva el dret d’utilitzar i reproduir l’obra premiada exclusivament amb finalitats promocionals, a més dels drets de reproducció pel Calendari Miquel Martí i Pol 2021.

12. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.

13. La presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

14. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 23 de desembre a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes els exemplars no recollits quedaran en propietat de la Fundació Miquel Martí i Pol.

Amb la col·laboració de

     

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol