7è Premi d’il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol. 2023

L’objectiu del Premi d’il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol és donar a conèixer la complicitat entre textos poètics i il·lustracions. L’il·lustrador/a premiat/da serà l’autor/a dels dibuixos del Calendari Miquel Martí i Pol 2024.

7è Premi d'Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol

Bases 2023

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys. No poden optar al premi les
persones que hagin guanyat en una de les 5 edicions anteriors.

2. Per participar només cal enviar una il·lustració del poema «Després» del recull
Temps d’interluni (el text del poema no pot aparèixer a la il·lustració). El dibuix pot
estar fet amb qualsevol tècnica, en blanc i negre o amb color. La il·lustració s’ha de fer
en format DIN-A4 horitzontal (297 x 210 mm).

DESPRÉS

S’encalma el temps a l’encordat del vent.
Per l’abrupte pendent d’aquesta tarda
davallo lentament.
No em són estranyes
les fites del retorn, que molt sovint
l’he fet, aquest camí.

Reposo en el pedrís de les paraules.

Ara em reprenc, i és bo sentir la pluja
de mi mateix que em renta i em fecunda.

De l’altra riba estant d’aquesta espera
algú crida el meu nom; i jo responc,
volenterós i esperançat com sempre.

3. La il·lustració s’ha de presentar en un sobre tancat i signat amb un pseudònim.
També s’ha d’incloure una plica amb la identificació de l’autor/a, l’adreça postal, el
número de telèfon i una adreça electrònica.

4. La il·lustració presentada no pot haver guanyat cap altre concurs.

5. La il·lustració ha de ser individual.

6. La il·lustració s’ha d’enviar a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter, carrer d’en Bac de Roda, 1 bis. Cal posar en el sobre «Premi d’il·lustració de poesia MMP». El termini de recepció de les il·lustracions acabarà el 30 de juny de 2023 (inclòs).

7. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà el dia 12 de
novembre de 2023, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, al
Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1).

8. La il·lustració premiada també apareixerà reproduïda al Calendari Miquel Martí i
Pol 2024 que es vendrà a partir de novembre de 2023.

9. El jurat està format per Subi, il·lustrador, Natàlia González, dissenyadora i Xavier
Moreno, professor de l’Escola Superior d’Art i Disseny de Vic.

10. L’import del premi serà de 1.200 € (menys impostos), que suposa l’encàrrec de la
il·lustració d’11 poemes més que apareixeran reproduïts al Calendari Miquel Martí i
Pol de l’any 2024. S’hauran de proporcionar en arxiu digital per a la seva reproducció.

11. La FMMP es reserva el dret d’utilitzar i reproduir l’obra premiada exclusivament
amb finalitats promocionals, a més dels drets de reproducció pel Calendari Miquel
Martí i Pol 2024.

12. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.

13. La presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà
resolta pel jurat.

14. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 20 de novembre a la
Biblioteca Bac de Roda. Cal fer la petició prèviament a fundacio@miquelmartiipol.cat.
Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits quedaran en propietat de la
Fundació Miquel Martí i Pol.

 

Amb la col·laboració de

     

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol