6è Premi d’il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol. 2022

L’objectiu del Premi d’il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol és donar a conèixer la complicitat entre textos poètics i il·lustracions. L’il·lustrador/a premiat/da serà l’autor/a dels dibuixos del Calendari Miquel Martí i Pol 2023.

6è Premi d'Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol

Bases 2022

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys. No poden optar al premi les persones que hagin guanyat en una de les 5 edicions anteriors.

2. Per participar només cal enviar una il·lustració del poema «Per a tots nosaltres» del recull La Fàbrica 1958-1959 (el text del poema no pot aparèixer a la il·lustració). El dibuix pot estar fet amb qualsevol tècnica, en blanc i negre o amb color. La il·lustració s’ha de fer en format DN4 i horitzontal.

3. Els treballs que es presentin han de ser anònims, s’han de presentar en un sobre tancat i signat amb un pseudònim. Dins del sobre s’ha d’incloure una plica amb la identificació de l’autor/a, l’adreça postal, el número de telèfon i una adreça electrònica.

4. Els treballs presentats no poden haver guanyat cap altre concurs.

5. Les il·lustracions han de ser individuals.

6. Els treballs s’han d’enviar a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter, carrer d’en Bac de Roda, 1bis. Cal posar en el sobre «Premi d’il·lustració de poesia MMP». El termini de recepció de les il·lustracions acabarà l’1 de juliol de 2022 (inclòs).

7. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà el dia 13 de novembre de 2022, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1).

8. La il·lustració premiada també apareixerà reproduïda al Calendari Miquel Martí i Pol 2023 que es vendrà a partir de novembre de 2022.

9. El jurat està format per Joan Subirana, il·lustrador, Natàlia González, dissenyadora i Xavier Moreno, professor de l’Escola Superior d’Art i Disseny de Vic.

10. L’import del premi serà de 1.200 € (menys impostos), que suposa l’encàrrec de la il·lustració d’11 poemes més que apareixeran reproduïts al calendari Miquel Martí i Pol de l’any 2023.

11. La FMMP es reserva el dret d’utilitzar i reproduir l’obra premiada exclusivament amb finalitats promocionals, a més dels drets de reproducció pel Calendari Miquel Martí i Pol 2023.

12. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.

13. La presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

14. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 19 de desembre a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits quedaran en propietat de la Fundació Miquel Martí i Pol.

Amb la col·laboració de

     

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol