Roda de Ter. Casa per casa

Projecte que vol recopilar els noms populars amb què els rodencs coneixen les cases de la vila. Llegiu tota la informació del projecte aquí.

Els objectius generals i específics del projecte són:

1. Contribuir a la preservació del patrimoni intangible (lingüístic, oral i toponímic) relacionat amb el patrimoni històric del municipi.

1.1. Aconseguir un arxiu de fitxes que recopilen la informació oral relacionada amb el patrimoni històric del municipi.

1.2. Incrementar la informació històrica i oral sobre el patrimoni immoble del municipi amb una publicació.

2. Mantenir i reforçar el paper actiu de les persones jubilades en actiu.

2.1. Involucrar les persones jubilades actives en projectes de memòria històrica.

2.2. Millorar la relació dels participants amb els ens museístics portant a terme les sessions de treball en els museus i amb l’ajuda del personal del museu.

2.3. Propiciar la interacció entre usuaris després de mesos d’aïllament amb un projecte comú.

3. Aportar coneixement del patrimoni històric global del municipi als conciutadans.

3.1. Compartir el coneixement recopilat amb les generacions futures de les escoles de primària del municipi.

3.2. Donar a conèixer els resultats a través de publicacions d’àmbit local.

Tot seguit podeu consultar el resultat del treball de camp que es va portant a terme:

Can Menció, i més recentment Can Manolito, són els noms populars amb què es coneix aquesta casa del carrer Bac de Roda número 2.

Antigament havia estat una sastreria fundada per Melcior Sala Cararach (a qui  popularment anomenaven Menció). Inicialment era tot una sola casa amb sastreria  i botiga de merceria als baixos. Se sap que hi van viure Melcior Sala Cararach i Anna Fontserè Carner, sastres, i que el seu fill Joan Sala Fontserè en va continuar l’ofici i va comprar la casa, ja que fins al moment estaven de lloguer. Aquest es va casar amb Rosario Pujol Viñas. El negoci el va heretar l’últim sastre de la nissaga, Joan Sala Pujol, que encara hi viu. En total hi ha hagut tres generacions de sastres. Joan Sala Pujol es va casar amb Rosa Balmes i van tenir tres filles que hi van viure poc temps, la Maria, la Roser i la Montserrat.

Més endavant, a partir dels anys 60 del segle xx i coincidint en el tancament de la sastreria, als baixos s’hi va instal·lar la llibreria i papereria Can Manolito. La família Sala va passar a viure al primer pis. Actualment moltes persones coneixen la casa per al nom de la llibreria.

Persones que han fet el treball de camp: Carme Crous, Dolors Comerma, Assumpta Parcet, Gaspar Parcet, Leonor Viñolas i Joan Prat. Roda de Ter,  2 de febrer del 2023.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol