L’univers poètic de Miquel Martí i Pol

És una aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals que pretén apropar els infants a la poesia per mitjà de l’obra de Miquel Martí i Pol. L’aplicació està pensada per apropar els infants a la literatura amb l’ús d’il·lustracions atractives i dinàmiques i de jocs que estimulen l’experimentació poètica, la creativitat i la lectura.

L’aplicació és compatible amb iOS i Android.

UNA APP PER A TOTHOM

Educació i noves tecnologies:
entorn familiar i entorn escolar

L’app s’adreça a infants d’entre 4 i 10 anys. Atès que es poden fer lectures amb diferents graus de profunditat, l’aplicació permet que puguin gaudir de la poesia tant els nens i nenes que comencen a descodificar o reconèixer paraules com els que comprenen els significats dels poemes.

En l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com en l’adquisició de les habilitats bàsiques relacionades amb la cognició i la reflexió a l’entorn d’idees simples o abstractes és fonamental l’acompanyament dels educadors i educadores (pares i mares, mestres, monitors, etc). «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» vol incidir en els entorns alfabetitzadors (l’escola, a casa, etc.) i garantir un suport —en aquest cas digital— que garanteixi, faciliti i fomenti de manera natural el gust literari dels infants i l’educació per mitjà de l’art.

En l’entorn familiar es pretén que l’aplicació «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» s’afegeixi a la biblioteca dels infants i també que sigui útil durant les estones de joc i de repòs, en què es podran llegir i escoltar poemes, a més de contemplar i reconèixer tot un món il·lustrat. En l’entorn escolar l’objectiu de l’aplicació és doble: en primer lloc, ajudar en el procés d’aprenentatge i consolidació de la lectoescriptura, i en segon lloc encuriosir els infants perquè s’endinsin d’una manera divertida en un univers literari que els pot conduir al gaudi i el gust per l’art. Per tant, les possibilitats que ofereix l’aplicació són molt diverses i, en funció del tractament i l’ús que se’n faci, i també de l’edat els infants, podran experimentar des de l’adquisició de nou vocabulari, fins a compartir sensacions, sentiments i emocions gràcies als versos del poeta de Roda de Ter.

“L’actitud poc entusiasta dels infants respecte a la poesia ve marcada per uns hàbits pedagògics poc adequats. […] L’anàlisi d’aquesta actitud ens ha fet veure que massa sovint hem enfrontat en fred el nen amb la poesia i per això aquesta ha aparegut com una fortalesa inexpugnable i ha creat una actitud distant. D’altra banda, sovint s’ha presentat la poesia amb un enfocament excessivament centrat en l’examen dels aspectes més teòrics (ritme, rima, estrofismes, etc.). Finalment, era evident que existia una manca d’incentius personals”

Ramon Besora.
«Actitud davant la poesia». A: Escola i creativitat, 2003.

Dossier sobre «L’univers poètic de MMP»

UNA APP PER A L’ESCOLA

L’univers poètic de Miquel Martí i Pol a l’escola

Els mestres i les mestres de primària disposen d’un ventall ampli de textos poètics per treballar a l’aula a través de la pissarra digital.

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» és un recurs digital integrador, no exclusiu, que permet que els infants amb menys recursos puguin interactuar amb l’univers poètic martipolià a l’aula de l’escola, ja sigui mitjançant les classes amb la mestra o el mestre, o també amb les tauletes digitals que molts centres ja disposen. Sovint, molts centres utilitzen les tauletes mòbils pels anomenats racons (mentre un grup d’infants llegeixen volums de la biblioteca, uns altres ho fan a través de les TIC). «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» pot ser present, doncs, en els dos àmbits.

Descobrim els àpats a la cuina del poeta. Experiència didàctica de l’Escola Emili Teixidor de Roda de Ter.

APP UNIVERS POÈTIC

Premi Lletra 2017 a la millor iniciativa digital de i sobre literatura

Veredicte

El jurat del premi Lletra ha decidit, per majoria, concedir el guardó a L’UNIVERS POÈTIC DE MARTÍ i POL, per la seva excel·lent factura tècnica i per l’aposta innovadora i creativa a favor del foment de la poesia en català. Adreçada als infants a partir dels 4 anys, no solament reflecteix i divulga el món creatiu del poeta sinó que implica els petits lectors com a creadors. L’app és una eina visualment atractiva que ha sabut construir un espai virtual de lectura literària i de creació. A més, és un element viu que millora constantment a partir de les propostes dels lectors i dels investigadors.


Amb la col·laboració de:

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol
In the Revere Five Count System, the player keeps track only of the number of fives that have been played and bets more when the deck is low in fives and less when they are relatively abundant. falls casino Vegas slots online : these ones imitate Las Vegas style machines that are popular in local casinos. They don't need to pick your playing more you can choose from the slot, huge progressive jackpots. jackpot party casino slots free coins There are many penny slots to choose from. With online uk casino, you get the best bonus offers altogether. all slots mobile casino Alternatively, punters can read casino reviews on reputable websites for such information. Play Go to Casino. doubledown casino - free slots Yes, you can. Safari Spirit. exclusive casino This is the true unicorn of the roulette family. You can play single-player games or decide to enter a tournament and compete for big prizes against other players. jackpot party casino slots free coins Our Services No need to work on your paper at night. Years ago it would have been unheard of for a poker pro to give away all their playing secrets via a live stream but more and more pros are looking at it as an alternative way to make money and build their brand. 888 poker chat online This way you can act last after them every hand, allowing you to make better decisions against them and capitalize on their mistakes in more situations.