Fons hemerogràfic

El fons hemerogràfic està format per un miler d’exemplars de revistes.

Cal destacar que Miquel Martí i Pol va ser fundador, conjuntament amb Segimon Serrallonga, Lluís Solà, Ricard Torrents, Antoni Pous i Jordi Sarrate de la revista Reduccions, en la qual va participar activament.

El fons conté revistes de llengua i literatura. En moltes d’elles l’autor hi participava publicant poemes o articles sobre literatura, com Reduccions, Ausa, Clot, Tarot, L’Afrau, Llombriu, Els Marges, Ponent, Serra d’Or o InquietudTambé va establir col·laboracions més llargues a Cop d’ull, amb la secció d’articles d’opinió “De casa estant” . A la revista Oriflama també hi tenia una secció, “Temps de pensar”.

Cal destacar un seguit de revistes d’àmbit internacional que han publicat traduccions dels seus poemes:

A l’holandès: NieuwVlaamsTijdschrift. A l’anglès: Catalan review: internationaljournal of catalanculture; Catalan writing; Poetry; Stand magazine; Atlanta review; Shenandoah; Willow springs; Modern catalanpoetry : ananthology; Southernhumanitiesreview. Al castellà: Antologíaesencial de la poesía catalana contemporània; Cántiga; Unión: revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; El acordeón; Revista de Occidente. Al flamenc: EenMorgenland, eenavondland. Al japonès: [Poesia catalana contemporània]. Al rus: [L’ombra de l’altre mar: poesia catalana contemporània]. A l’alemany: Die Horen : ZeitschriftfürLiteratur, KunstundKritik; Akzante. Al suec: Tio katalanskapoeter i a l’eslovè: Katalonskalirika (dvajsetegastoletja s. XX)

El fons hemerogràfic està conservat en capses dins la sala adaptada de l’arxiu. Pel que fa a la tasca de buidat del fons, es disposa d’una base de dades amb tots els articles publicats de i sobre Miquel Martí i Pol, així com un llistat de totes les revistes i números que es conserven.

 

Reduccions: revista de poesia. Vic: Eumo, [1977]- . Arxiu Miquel Martí i Pol. Fons hemerogràfic.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol