Arxiu personal: obra original

El llegat del poeta no seria complet sense les seves llibretes manuscrites i els fulls mecanografiats dels seus poemes.

Les llibretes manuscrites ens permeten copsar el seu procés de creació: rectificacions i més rectificacions fins aconseguir un poema rodó. Després dels poemes manuscrits, els mecanografiava per lliurar-los a l’editorial.

L’escriptura de Miquel Martí i Pol és ordenada i pulcra. En les llibretes hi veiem els esbossos dels poemes, un poemes que anirà retocant i que els donarà per bons una vegada els hagi mecanografiat, però encara hi haurà alguna correcció.

El fons Miquel Martí i Pol disposa de sis llibretes amb poemes i escrits manuscrits i quatre carpetes d’anelles amb poemes mecanografiats.

 

Original manuscrit del poema Dietari, publicat en el recull Després de tot. Aquest original es troba en una llibreta amb poemes escrits entre els anys 1993-1997. Arxiu Miquel Martí i Pol. Capsa 11.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol