Narrativa

  • Contes de la vila de R. Barcelona: Lumen, 1978; Barcelona: Edicions 62, 1989. [Incorpora 6 narracions inèdites]
  • Obertura Catalana. Barcelona: Empúries, 1988.
  • Defensa Siciliana. Barcelona: Empúries, 1989.
  • Joc d’escacs. Barcelona: Empúries, 1994. [Reedició en un sol volum d’Obertura catalana i Defensa siciliana, amb la incorporació d’una introducció no publicada anteriorment]
  • Papers domèstics, amb un pròleg de l’autor, Barcelona, Empúries, 1996 («Biblioteca Universal Empúries», 87). Conté quaranta-cinc articles publicats a diaris i revistes.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol