Premi de Teatre ‘Jaume Salés i Sanjaume’ (Biennal). 2020

L’objectiu del Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume és premiar obres inèdites i donar a conèixer nous autors i autores.

4rt Premi de Teatre ‘Jaume Salés i Sanjaume’

Bases 2020

1. Es podran presentar obres teatrals inèdites, de tema lliure i que no hagin estat publicades ni representades públicament, que estiguin escrites en català i que no hagin estat premiades en altres concursos. Cada autor/a només podrà presentar-hi una obra. No poden presentar-se al premi aquells autors/es premiats/des en edicions anteriors.

2. Poden optar a aquesta convocatòria tots els autors/es teatrals, majors de 18 anys, que ho desitgin.

3. El premi està dotat amb 800 € (menys impostos).

4. Els treballs s’han d’enviar a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4. Cal posar en el sobre “Premi de teatre Jaume Salés”.

5. Els treballs es presentaran per quintuplicat, en fulls de format DIN A4, i cos de lletra 12, a doble espai, escrits per una sola cara, amb el títol del treball i el pseudònim a la portada. S’enviaran dins un sobre tancat, a l’exterior del qual s’hi indicarà el títol del treball i el pseudònim. Juntament amb les còpies hi haurà un sobre tancat on hi constaran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic. També s’hi inclourà una declaració jurada de l’autor on consti que l’obra que presenta a concurs no ha estat publicada ni representada públicament.

6. El termini de recepció acabarà el 17 de juliol de 2020.

7. El Jurat es donarà a conèixer el mateix dia de la publicació del veredicte.

8. A criteri del jurat el premi podrà ser declarat desert o bé, es podrà repartir el seu import en diferents accèssits.

9. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 15 de novembre de 2020, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis).

10. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

11. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de desembre a l’Ajuntament de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran.

Amb la col·laboració de 

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol