Premi de Teatre ‘Jaume Salés i Sanjaume’ (Biennal). 2022

L’objectiu del Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume és premiar obres inèdites i donar a conèixer nous autors i autores.

5è Premi de Teatre ‘Jaume Salés i Sanjaume’

Bases 2022

1. Es podran presentar obres teatrals inèdites, de tema lliure i que no hagin estat publicades ni representades públicament, que estiguin escrites en català i que no hagin estat premiades en altres concursos. Cada autor/a només podrà presentar-hi una obra. No poden presentar-se al premi aquells autors/es premiats/des en edicions anteriors.

2. Poden optar a aquesta convocatòria tots els autors/es teatrals, majors de 18 anys, que ho desitgin.

3. El premi està dotat amb 800 € (menys impostos).

4. Els treballs s’han d’enviar a a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter (Osona), carrer d’en Bac de Roda, 1bis. En el sobre cal posar-hi «Premi de Teatre “Jaume Salés i Sanjaume”.

5. Els treballs es presentaran per triplicat, en fulls de format DIN A4, i cos de lletra 12, a doble espai, escrits per una sola cara, amb el títol del treball i el pseudònim a la portada. En un sobre tancat adjunt s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica. També s’hi inclourà una declaració jurada de l’autor on consti que l’obra que presenta a concurs no ha estat publicada ni representada públicament.

6. El termini de recepció acabarà el 15 de juliol de 2022.

7. El Jurat està format per Joan Roura, actor i director, Elisabet Contreras, filòloga i professora, Íria Roig, actriu i directora, i Jaume Salés Malian, jurista i escriptor.

8. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert o bé es podrà repartir el seu import en diferents accèssits.

9. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 13 de novembre de 2022, a les 11.30 h, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis).

10. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

11. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 19 de desembre a la Biblioteca Bac de Roda, de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran.

Amb la col·laboració de 

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol