La Fundació

La Fundació Miquel Martí i Pol és una entitat sense ànim de lucre que va ser constituïda el 17 de novembre de 2006 com a fundació privada amb la finalitat de contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Martí i Pol. Des de 2018 és una fundació del sector públic adscrita a la matriu de l’Ajuntament de Roda de Ter. La Fundació gestiona la Casa Miquel Martí i Pol.

Els Estatuts de la Fundació van ser aprovats el dia 17 de novembre de 2006 i van ser modificats el 10 de gener de 2019 amb la incorporació del nou domicili fiscal al carrer Costa del Ter, números 9-15, que a partir d’aleshores en comprenen la seu. El text dels Estatuts va ser modificat i aprovat pel patronat de la Fundació de dia 10 de gener de 2019 i validat per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el dia 2 de juliol de 2019, i es pot consultar a la pàgina web de la institució.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa activitats emmarcades en els objectius recollits als Estatuts següents:

  • Vetllar per la protecció i conservació del llegat de Miquel Martí i Pol.
  • Fomentar l’estudi de l’obra de Miquel Martí i Pol.
  • Promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i accions que serveixin per a la promoció i la difusió de l’obra del poeta.
  • Establir convenis i concerts amb les entitats públiques i privades, centres d’investigació i recerca, per tal de poder assolir aquests objectius.
  • Constituir un punt de trobada i de referència de totes les persones interessades en l’obra de Miquel Martí i Pol.
  • Contribuir a l’estudi, el foment i la promoció del patrimoni literari en general per donar valor a la marca Miquel Martí i Pol.
  • Afavorir la creació de vincles afectius amb la llengua catalana, per ser aquesta la vehicular del poeta.

Estatuts

Els estatuts de la Fundació Miquel Martí i Pol van ser aprovats el dia 17 de novembre de 2006 i modificats el 10 de gener de 2019.
Consulteu els Estatuts de la Fundació Miquel Martí i Pol (2019)

Missió, visió i valors

MISSIÓ:

«Tot està per fer i tot és possible» Miquel Martí i Pol

La Fundació té la finalitat de contribuir al llegat educatiu, social i cultural del poeta nacional Miquel Martí i Pol. És l’única institució dedicada a la figura i obra de Miquel Martí i Pol i, al seu torn, actua amb compromís com articuladora del patrimoni literari i lingüístic del seu entorn.

La Fundació gestiona la Casa Miquel Martí i Pol, pendent de museïtzar, i actua en quatre línies estratègiques principals:

Línia educativa i formativa: creem i impulsem propostes educatives per a totes les edats amb la literatura com a eix vertebrador i posem a disposició del públic educatiu i general eines i recursos digitals de qualitat que donen a conèixer d’una forma lúdica i atractiva la figura i obra de l’autor. Organitzem curosos, congressos, jornades i col·loquis de formació sobre l’autor, la literatura en general i la didàctica de la literatura.

Línia acadèmica: promovem l’estudi de l’obra de Miquel Martí i Pol i la innovació en la didàctica de la literatura, conservem el patrimoni documental i artístic conformat pel llegat (Arxiu personal: correspondència i obra original; Fons bibliogràfic, Fons Artístic i Fons hemerogràfic) i el Fons fotogràfic i propiciem la transferència de coneixement.

Línia divulgativa: divulguem la figura i obra de l’autor, així com la història cultural de la segona meitat del s. XX, i organitzem activitats culturals amb la finalitat que la cultura arribi a tothom.

Línia de promoció a la creació: estimulem i incentivem la creació literària i interdisciplinària amb premis literaris, artístics i pedagògics i acollim tot tipus d’iniciatives artístiques.

VISIÓ:

«La poesia com a recurs per generar canvis de mentalitat positius» Miquel Martí i Pol

Cap a una casa museu innovadora: Volem convertir la Casa Miquel Martí i Pol en una casa museu del segle XXI que convidi l’usuari a entrar en el món creatiu de l’autor i que al mateix temps l’estimuli en l’experimentació literària.

Cap a un centre de creació i salut: La literatura i la creació literària són eines que potencien l’autoconeixement i que actuen de forma terapèutica. Iniciem camins nous perquè el patrimoni literari es relacioni amb la gestió de la salut emocional, mental i espiritual a través de la lectura i l’escriptura.

Cap a l’autoconeixement individual i col·lectiu: El patrimoni literari ens parla a través del temps de l’experiència humana i col·lectiva, i ens connecta amb d’altres veus que ens transmeten sentiments i emocions a les quals ens hi podem veure reflectits. Aquest és l’autèntic valor de la literatura: connectar-nos entre nosaltres per reconèixer el nostre aspecte més humà i per saber que no estem sols.

VALORS:

I deia: [sí, senyor i bones tardes] prou!

La Fundació es regeix per les qualitats següents:

1. Capacitat integradora i de cohesió social. Actuem per crear propostes que expliquin, integrin i respectin la diversitat social i cultural.

2. Excel·lència. Ens esforcem per treballar amb la màxima qualitat, rigor, passió i sentiment amb tot el que fem.

3. Transparència. Vetllem per rendir comptes de tot el que portem a terme.

4. Capacitat crítica. Treballem en la literatura com un valor humà que ens eixampla la mirada i ens dona diverses perspectives sobre la realitat.

5. Socialitzadors. Reconeixem la contribució del patrimoni literari com a eina de socialització i, per tant, també la concebem com a recurs de formació de la ciutadania.

6. Compromís. Fem servir tot el que tenim a l’abast per preservar la memòria col·lectiva i per generar canvis de mentalitat positius.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol