No hi ha present, tots els camins són records o pregunta.

Del poema “De mi en sé poca cosa…”, dins Vint-i-set poemes en tres temps.

A la frontera/ dels espais més inhòspits/ hi creixen roses.

"Frontera" dins ABCdari. Una joia solidària

Han prohibit les paraules perquè no posin en perill la fràgil immobilitat de l’aire.

Del poema “Aquesta remor que se sent no és de pluja …”, dins Vint-i-set poemes en tres temps.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol